Projektu vadība Drukāt

- Nepieciešamā finansējuma, laika un darbību plānošana

- Projekta dalībnieku izvēles konkursu rīkošana

- Darbu veikšanas termiņu, kvalitātes un izmaksu kontrole

- Komunikācijas nodrošināšana starp projekta dalībniekiem

- Pasūtītāju interešu pārstāvēšana attiecībās ar citiem projekta

dalībniekiem un Valsts un pašvaldību iestādēm

- Projekta lietvedības organizēšana